Osnovan regionalni savez Odbranimo r(ij)eke Balkana

Ove subote, 3. jula 2021. u Sarajevu osnovan je regionalni savez Odbranimo r(ij)eke Balkana! Na poziv Ateljea za društvene promene ACT u osnivanju je učestvovalo preko dvadeset aktivističkih organizacija i lokalnih inicijativa iz regiona. 

Članovi saveza Odbranimo r(ij)eke Balkana su najavili da će se ubuduće skupa zalagati za iste ciljeve za koje su se do sada borili samostalno i u okvirima manjih saveza: za potpunu  obustavu izgradnje malih derivacionih hidroelektrana i reviziju izgrađenih postrojenja, obustavu privatizacije vode i njenu ustavnu zaštitu, zaštitu reka i rečnih obala. Usaglasili su se u stavu da novoosnovanu organizaciju treba graditi na principima solidarnosti i jedinstva, posvećeno, odgovorno i hrabro. Okupljeni su iskoristili priliku da se osvrnu na stanje vodnih resursa u regionu i širom sveta, razmene iskustva sa terena i prodiskutuju o osnovnim principima, ciljevima i zahtevima za koje će se zalagati novoosnovani savez.

Alma Midžić iz organizacije CRVENA ocenjuje da je do aktuelne globalne krize vodnih resursa dovela tržišna logika u okviru koje se voda tretira kao roba: “Vode se komercijalizuju, privatizuju i eksploatišu zarad finansijskog profita, a potpuno zanemaruje njihova uloga i značaj za ekosisteme i ljudske zajednice.” Aktivistkinje i aktivisti založili su se za to da se na svaki način pravno i praktično zaštiti univerzalni pristup pitkoj vodi ljudima i drugim živim bićima, te sačuva naša voda i druga prirodna dobra. Da bi se to postiglo, smatraju članovi saveza, potrebno je obezbediti da prirodna dobra, uključujući vodne resurse, budu u javnom vlasništvu i imaju funkciju zajedničkog dobra, te da se njima upravlja demokratski i odgovorno. Neophodno je odbaciti neoliberalne politike upravljanja koje dovode do uništenja prirode i društva. 

Većina udruženja, organizacija i inicijativa koje su učestvovale u osnivanju saveza je nastala iz potrebe lokalnih zajednica da se suprotstave izgradnji malih derivacionih hidroelektrana. Ovoj problematici, kao akutnom problemu u regionu, je zato posvećena posebna pažnja. Problem malih hidroelektrana je i ilustrativan primer potrebe za umrežavanjem i razmenom iskustava. Naime, iako svaka pojedinačna MHE donosi neizmernu štetu ekosistemu reke na kojoj je izgrađena i zajednici koja je na tu reku upućena, tek se širim pristupom problemu izgradnje MHE na Balkanu mogu razumeti prave razmere njegove kumulativne štetnosti. 

Anes Podić iz udruženja Eko Akcija objašnjava kontekst u kome se osniva savez: “Region već decenijama stenje pod teretom istorijskih turbulencija, drama i tragedija – upravo je to iskorišteno da Balkan i naša priroda učine lakim plijenom domaćih i stranih eksploatatora. Same državne strukture koje insistiraju na svojim granicama i sporovima su se pokazale našim najvećim neprijateljima i potpuno je nebitno kakvi su naši politički pogledi – svi smo na udaru ‘svojih’ institucija i svi se moramo boriti protiv stranačkih elita i državne birokratije.

Mnoge od organizacija čiji predstavnici su učestvovali na skupu u Sarajevu već sarađuju u svojoj borbi. Prisutni veruju da će stvaranje jednog formalnog saveza poput Odbranimo r(ij)eke Balkana ojačati čitav regionalni pokret za zaštitu vodnih resursa i ohrabriti druge da se ovoj borbi priključe. Iz saveza apeluju na druge organizacije, udruženja, sindikate, formalne i neformalne organizacije, a naročito ljude koji još nisu uzeli učešća u borbi za zaštitu voda da se pokrenu i pridruže.

 “Bilo kakva naša interna razmimoilaženja mogu biti predmet diskusija. No kad se napadne rijeka, u Višegradu ili Mostaru ili Kraljevu – branićemo je kao i uvijek dosad. Kad neko napadne reku, gdje god se ona nalazila mi ne vidimo granice niti državne strukture, vidimo zajedničkog neprijatelja i zajedničko dobro na udaru. U toj borbi računamo na sve naše drugove i drugarice i oni na nas, a to je jedino bitno.”

Osnivači su istakli da je na današnjim generacijama istorijska odgovornost da zaštite reke i vode Balkana fizički i pravno. Upozorili su da bi se u protivnom lako moglo desiti da oni ujedno budu i poslednje generacije koje pamte naše izvore, jezera i reke. 

Predstavnici  Odbranimo r(ij)eke Balkana su u javnom prostoru organizovali i konferenciju za štampu. Na mestu ovog  organizovan je i kontramiting u kom je učešće uzelo  nekoliko desetina muškaraca pristiglih autobusima koji su nosili istovetne transparente u korist izgradnje MHE. Učesnici dva skupa su sukobili mišljenja i parole, no bez incidenata. Lejla Kusturica iz ACT-a je povodom kontramitinga poručila okupljenima “Dokle god ovo postoji, mi se moramo još jače i još snažnije zalagati za očuvanje vode za sve nas.”

Nakon konferencije za medije osnvači saveza Odbranimo r(ij)eke Balkana vratili su se da dogovore dalji rad i izglasano je prvo Koordinaciono telo regionalnog saveza u kome je i predstavnica inicijative Pravo na vodu. Osnivači poručuju: “Savez ostaje otvoren svima, vjerujemo da će svi naći načina da se uključe u njegov rad, ali naša solidarnost ne poznaje granice, pa ni Saveza – svi koji brane rijeke imaju i imaće našu podršku i pomoć, bez obzira na članstvo. Sve rijeke Balkana su naše rijeke koje podjednako srčano i žestoko branimo i branićemo.”

Organizacije i inicijative koje su osnivači su: 
​Pusti me da tečem, Klub sportskih ribolovaca, Eko Gotuša, Zajedno protiv mHE, Pravo na vodu, Sačuvajmo planinske reke Kraljeva, Sačuvajmo rijeke Crne Gore, Stop MHE na Kasindolskoj rijeci, Arhus centar u BiH, EU MAJSKI CVIJET, Centar za životnu sredinu, Spasimo plavo srce Evrope, Crvena/Koalicija, Fondacija Atelje za društvene promjene-ACT, Rijeke BiH, Crvena, MZ Kruščica, EcoZ, Odbranimo reke Stare Planine, PD Treskavica, Eko Akcija

demokratizacija i učešće javnosti, odbranimo rijeke balkana, polekol, pravo na vodu, zelene politike, žene za prirodu i životnu sredinu