Žene za prirodu i životnu sredinu

Piše se voda, a čita se demokratija

Program Žene za prirodu i životnu sredinu

Polekol se zalaže za rodnu ravnopravnost unutar grupa i organizacija koje se bave životnom sredinom. Radimo na tome da žene dobiju jednako pravo glasa unutar struktura ekoloških organizacija i jednaku vidljivost u javnosti.

Podižemo kapacitete žena putem umrežavanja i udruživanja, edukativnih programa i personalizovanom podrškom.

Želimo da proširimo i poboljšamo ulogu žena u borbi za životnu sredinu kako bi se ekološko pitanje rešavalo iz rodne perspekive i napravimo most između ekologije i drugih oblasti zaštite ljudskih prava.

Povodom vode i mira 

March 21, 2024
Mi, aktivisti za zaštitu reka, vode i prirode, međunarodni Dan vode danas dočekujemo duboko zabrinuti. Stari se problemi nisu rešili, a nove nevolj…

Kako da bude „Dobro za sve“?

February 21, 2024
Nekoliko desetina učesnika i gledalaca sa tri kontinenta provelo je četiri dana u diskusijama o ekstraktivizmu, neokolonijalizmu i mogućnostima za …

Program – Akademija Zeleni evropski horiz…

February 11, 2024
Agenda javnog dela programa Akademije Zeleni evropski horizonti, koja će se po treći put održati 16. februara 2024. godine u Prostoru Miljenko Dere…

Agenda – Akademija Zeleni evropski horizonti

February 8, 2024
Agenda javnog dela programa Akademije Zeleni evropski horizonti, koja će se po treći put održati 16. februara 2024. godine u Prostoru Miljenko Dere…

Akademija Zeleni evropski horizonti

February 4, 2024
Evropska Zelena fondacija u saradnji sa Organizacijom za političku ekologiju Polekol vas poziva na javni deo programa Akademije Zeleni evropski hor…

Zaštitnice prirode često čuju „To nije ženski p…

December 25, 2023
Svetom zaštite životne sredine i prirode dugo su dominirali muškarci, pošto je posao na terenu smatran rizičnim i fizički zahtevnim. Poslednjih god…