Program – Akademija Zeleni evropski horizonti

Page 1 of 2

English

Akademija Zeleni evropski horizonti: Dobro za sve
Prostor Miljenko Dereta, Dobračina 55, 11000 Beograd
Petak, 16. februar 2024.10:00 – 10:30 Otvaranje javnog događaja


10:30 – 12:00 Predavanje i diskusija: Šta mislimo kada kažemo ekstraktivizam – Iskra Krstić, Polekol


Iskra Krstić, Polekol

Iskra Krstić je nezavisna istraživačica u oblasti kritičkih urbanih studija i novinarka portala Mašina, u kom se fokusira na problematiku zaštite životne sredine i neravnomernog prostornog razvoja. Krstić je saradnica Organizacije za političku ekologiju — Polekol, članica inicijative Pravo na vodu i Političke platforme Solidarnost.


12:00 – 12:30 Pauza


12:30 – 13:30 Predavanje i diskusija: Zakon o kritičnim sirovinama EU i Evropski zeleni sporazum (Green New Deal) – Diego Marin, Evropski biro za životnu sredinu


Diego Marin, Evropski biro za životnu sredinu

Diego Marin radi u okviru Globalnog tima za politiku. On je magistrirao Međunarodni razvoj sa specijalizacijom u političkoj strategiji i komunikaciji na Univerzitetu Kent, Bruselska Škola Međunarodnih Studija. Tokom svoje akademske karijere, Diego se uglavnom fokusirao na ekološka pitanja, prava domorodačkih naroda i ublažavanje siromaštva. Prethodno je bio stažista u Kancelariji Crvenog Krsta EU, radeći na razvojnim projektima. Diego je proveo neko vreme u Kajamarki u Peruu, gde je završio svoju tezu o uticaju ekstraktivizma i njegovoj vezi sa pogoršanjem siromaštva u regionu. Diego govori španski, engleski i francuski.


13:30 – 15:00 Pauza


15:00 – 16:30 Predavanje i diskusija: Pravo lokalne zajednice da kaže ne – Jan Moril, Earthworks (SAD); Shanai Matteson, Tamarack Water Alliance (SAD); Johnny Barber, Honor the Earth (SAD); Allen Richardson, Honor the Earth (SAD)


Jan Moril, Earthworks

Jan Moril je menadžerka kampanje za bezbedno odlaganje rudarskog otpada u organizaciji Earthworks, sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, koja radi sa zajednicama pogođenim ekstraktivnim projektima kako bi zaustavila štetu koju uzrokuje neodgovorno rudarstvo, bušenje i fraking. Kao menadžer kampanje za jalovišta, njen rad se fokusira na otpad iz rudnika i društvene, ekološke i kulturne katastrofe koje nastaju kada rudarske kompanije stave profit ispred sigurnosti. Jan radi sa zajednicama širom sveta koje su direktno pogođene opasnim deponijama jalovine, uključujući Brazil, Dominikansku Republiku, Južnu Afriku, i teži da unapredi najbolje prakse lokalno i globalno.


Shanai Matteson, Tamarack Water Alliance

Shanai Matteson je umetnica i radnica u kulturi koja živi na teritoriji Anišinabea ili severne Minesote u Sjedinjenim Američkim Državama. Ona je jedan od osnivača zajedničke grupe Tamarak Water Alliance i organizuje se sa drugim ruralnim stanovnicima i nevladinim organizacijama u regionu kako bi se suprotstavila rudarskom distriktu Talon Metals/Rio Tinto, koji ugrožava reku Misisipi, globalno retke močvare, ribarstvo i divlji pirinač.


Johnny Barber, Honor the Earth

Johnny Barber je aktivista za ljudska prava, pisac i snimatelj. Trenutno živi na teritoriji Anišinabea ili severne Minesote. On razvija “Mapu priča” kako bi dokumentovao ekstrakciju i zajednice na prvoj liniji borbe za pravdu u susretu sa represijom. On veruje da je čista voda neophodnost koja nadmašuje sav nikal u rudarskom distriktu Talon Metals/Rio Tinto.


Allen Richardson, Honor the Earth

Allen Richardson je vodio borbu protiv predatorinskih banaka u Novom Meksiku kao organizator ACORN-a pre nego što je vodio kampanju u Minesoti kako bi sprečio UMN i biotehnološku industriju da genetski modifikuju divlji pirinač. On je vodio kampanju protiv politika Tea Party-a sa TakeAction Minesotom. Organizovao je borbu protiv predloženog rudnika PolyMet sa WaterLegacy-jem i bio aktivan u ranoj borbi Honor the Earth-a protiv cevovoda Sandpiper. 2017. godine. Trenutno je tim lider u Honor the Earth-u koji radi na kampanji protiv rudnika Talon.


16:30 – 17:00 Pauza


17:00 – 19:00 Panel diskusija: Prelazak sa izrabljivanja na obnavljanje

Anishinaabe elder Ricky DeFoe, Fond du Lac Band of Minnesota Chippewa (SAD)
– Linda Salivan, Yes to Life, No to Mining – Irska
Marijana Petković, Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS) – Gornje Nedeljice
Francisco Venes, Unidos em Defesa de Covas do Barroso (UCDB) – Portugal
Majda Ibraković, Eko forum Zenica – Bosna i Hercegovina


Anishinaabe elder Ricky DeFoe, Fond du Lac Band of Minnesota Chippewa

Ricky DeFoe je stariji i član plemena Fond du Lac jezera Superior Čipveja. Radi kao kulturni savetnik za mentalno zdravlje u Fond du Laku Min No Aya Vin. Riki takođe služi kao nosilac lule i čuvar kolibe, koji vodi duhovne ceremonije i podučava o potrebi za zaštitom i brigom o vodi, biljkama, životinjama i ljudima ove zemlje. Riki je diplomirao Federalnu starosedelačku internatsku školu, pohađao Flandro starosedelačku školu u Flandrou u Južnoj Dakoti, i služio u Nacionalnoj gardi Vojske Sjedinjenih Američkih Država. Radio je kao sindikalni radnik više od 20 godina. Riki je bio su-predsedavajući Komisije za starosedeoce u Duluthu i su-predsedavajući Nadzornog odbora Fondacije Annie E. Casey za smanjenje rasnih dispariteta u pritvoru maloletnika u Minesoti.


Linda Salivan, Yes to Life, No to Mining

Lynda Sullivan je sukoordinator globalne mreže solidarnosti “Da životu, ne rudarstvu”, kao i aktivistkinja i suosnivačica organizacije “Zajednice protiv nepravde rudarstva”. Takođe je spisateljica, istraživačica i edukatorka o pitanjima životne sredine i socijalne pravde u Irskoj.


Marijana Petković, Savez ekoloških organizacija Srbije

Marijana Petković, profesor srpskog jezika i književnosti u lozničkoj Gimnaziji Vuk Karadžić, sebe ne smatra aktivistom već borcem protiv uništenja Srbije, koji je na meti rudarskih kompanija iz celog sveta. Kad je shvatila šta Rio Tinto planira da uradi u dolini Jadra, pridružila se onima koji su odlučili da se suprotstave. Emotivna, iskrena, beskompromisna. Žena kojoj se veruje.


Francisco Venes, member of UDCB

Francisco Venes je član UDCB-a i angažovani politički ekolog. Trenutno završava doktorski projekat o otporu seoskih žena rudarstvu u Portugalu i Ekvadoru. UDCB je lokalno neprofitno udruženje koje promoviše i brani životnu sredinu, kulturu i egzistenciju u opštini Covas do Barroso. Od 2018. godine, udruženje se suprotstavlja litijumskom rudarskom projektu kompanije Savannah.


Majda Ibraković, Eko forum Zenica

Rodom iz Zenice, živi u Sarajevu. Angažovana u udruženju Eko Forum, koje se već 15 godina aktivno bavi problemom zagađenja životne sredine u Zenici i BiH. U deceniji aktivističkog staža, uglavnom je usmerena na problematiku rudnika i termoelektrana. U fokusu njenog interesa su aktualni rudarski projekti u BiH i praćenje kompanija, uz to i pružanje podrške lokalnim pokretima i aktivistima na terenu. Trenutno vodi Eko BiH mrežu i oko 30 ekoloških organizacija u BiH. Uporedo studira na master studijama o odrastu (Degrowth: Ecology, Economy and Policy  Autonomnog univerziteta u Barseloni) i tu se bavi istraživanjem ekstraktivističkih praksi, globalno i na prostoru Balkana.

Page
  • 1
  • 2

zelenihorizonti