Pravo na vodu

Piše se voda, a čita se demokratija

Kategorija Pravo na vodu

Ko smo mi?

Pravo na vodu je inicijativa otvorenog članstva koja se zalaže za zaštitu vodnih dobara i zagovara ljudsko pravo na vodu. Zalažemo se za potpunu obustavu izgradnje malih hidroelektrana u Srbiji. Želimo da Srbija primeni integralni pristup u upravljanju vodama. Podižemo svest i stvaramo prostor za diskusiju o otpadnim vodama. Zahtevamo veći stepen de fakto zaštite obala od gradnje i uzurpacije. Tražimo održivo korišćenje lekovitih i pitkih voda koje moraju biti javno dobro

Na stolu kraljevavačkih odbornika inicijativa z…

May 20, 2024
Inicijativa Pravo na vodu, zajedno sa dve lokalne inicijative, Spasimo Studenicu i Sačuvajmo planinske reke Kraljeva, je danas, 20 maja 2024. ponov…

Deponija Duboko gorući, ali i tekući problem

May 14, 2024
Zapadna Srbija se guši u oblaku toksičnog dima sa deponije “Duboko”, ali i u neodgovornosti lokalnih funkcionera, nacionalnih institucija i rukovod…

Saopštenje Evropskog pokreta za vodu nakon sast…

April 29, 2024
Voda za sve, voda za mir. Na svome godišnjem sastanku Evropski pokret za vodu ponovo potvrđuje javnu i demokratsku upravu ovoga vitalnog resursa, k…

Prijava Sudu časti Inženjerske komore zbog MHE …

April 25, 2024
Polekol i inicijativa Pravo na vodu podneli su Sudu časti Inžinjerske komore prijavu protiv odgovorne urbanistkinje za Urbanistički projekat za mal…

Povodom vode i mira 

March 21, 2024
Mi, aktivisti za zaštitu reka, vode i prirode, međunarodni Dan vode danas dočekujemo duboko zabrinuti. Stari se problemi nisu rešili, a nove nevolj…

Kako da bude „Dobro za sve“?

February 21, 2024
Nekoliko desetina učesnika i gledalaca sa tri kontinenta provelo je četiri dana u diskusijama o ekstraktivizmu, neokolonijalizmu i mogućnostima za …