POLEKOL

organizacija za političku ekologiju

Šta je Polekol?

Organizacija za Političku ekologiju Polekol bavi se zagovaranjem i aktivizmom, okuplja inicijative za zaštitu životne sredine i prirodnih dobara, i promoviše zelene vrednosti usmerene na dobrobit ljudi i prirode.

Vesti

Na stolu kraljevavačkih odbornika inicijativa za spas rek…

May 20, 2024
Inicijativa Pravo na vodu, zajedno sa dve lokalne inicijative, Spasimo Studenicu i Sačuvajmo planinske reke Kraljeva, je danas, 20 maja 2024. ponov…

Deponija Duboko gorući, ali i tekući problem

May 14, 2024
Zapadna Srbija se guši u oblaku toksičnog dima sa deponije “Duboko”, ali i u neodgovornosti lokalnih funkcionera, nacionalnih institucija i rukovod…

Saopštenje Evropskog pokreta za vodu nakon sastanka u Lionu

April 29, 2024
Voda za sve, voda za mir. Na svome godišnjem sastanku Evropski pokret za vodu ponovo potvrđuje javnu i demokratsku upravu ovoga vitalnog resursa, k…