Sud obustavio geološka istraživanja za MHE na Južnoj Moravi

Borba protiv izgradnje male hidroelektrane “Stalać” na Južnoj Moravi kod Stalaća, dobila je posebnu težinu kada je Vrhovno javno tužilaštvo pokrenulo upravni spor, na predlog organizacije Polekol od 26. novembra 2021. godine. Tužbom se tražilo poništavanje Rešenja za geološka istraživanja Ministarstva rudarstva i energetike, izdatog privrednom društvu Bonis Eko Stalać za potrebe izgradnje MHE. Konačnu tačku na ovaj postupak stavio je Upravni sud koji je uvažio tužbu Republičkog javnog tužioca i svojom presudom poništio Rešenje.

Republički javni tužilac je podneo tužbu Upravnom sudu tražeći poništenje predmetnog Rešenja zbog toga što je tim aktom došlo do ugrožavanja javnog interesa. Ovim Rešenjem je omogućeno istraživanje terena za potrebe izgradnje MHE na području ekološkog koridora od međunarodnog značaja i na delu ekološke mreže. O ovom slučaju je između ostalih odlučivao i Vrhovni kasacioni sud.

Zakon o zaštiti prirode propisuje da se svi započeti postupci za rešavanje zahteva u vezi sa izgradnjom MHE u zaštićenom području prirode obustavljaju po službenoj dužnosti. Priroda je dobro od opšteg interesa za Republiku Srbiju i svaka mogućnost ugrožavanja prirode, prirodnih vrednosti i ravnoteže predstavlja povredu javnog interesa.

Prostor na kome je bila planirana izgradnja MHE “Stalać” se nalazi u ekološki značajnom području Mojsinjskih planina i Stalaćke klisure. Isti prostor se nalazi i u sastavu ekološke mreže i na Južnoj Moravi koja je ekološki koridor od međunarodnog značaja.

Poništenjem ovog Rešenja je učinjen značajan korak ka uvažavanju prirode kao područja od javnog interesa, koja zaslužuju pravnu zaštitu i sigurnost. Ovo je još jedan pokazatelj da nikada ne treba odustajati od institucionalne borbe i da ona može biti jednako važna kao ona na terenu.