Izađi na izbore

Polekol i Pravo na vodu te pozivaju da ove nedelje, 17.12.2023. glasaš i biraš političke opcije koje:

– na vodu gledaju kao na ljudsko pravo a ne kao na robu;

– nude rešenja za nagomilane ekološke probleme;

– zalažu se za održivi razvoj a ne za ekstraktivizam;

– žele da očuvaju reke, a ne da ih stave u cevke;

– iznad svega one koje se zalažu za zaštitu životne sredine i prirode, demokratiju i participativnost i socijalnu pravdu.

Ove nedelje se odlučuje – budi deo te odluke!