Demokratizacija i učešće javnosti

Piše se voda, a čita se demokratija

Program Demokratizacija i učešće javnosti

Polekol zagovara demokratizaciju društva i povećanu participaciju građanki i građana u procesima odlučivanja.

Kroz istraživanja i edukaciju podstičemo:

  • Spremnost građana za učešće u procesima donošenja odluka
  • Veću informisanost građana o problemima i rešenjima u procesima donošenja odluka
  • Kreiranje prostora i podsticanje na učešće stručne javnosti

Zalažemo se za direktnu akciju i aktivizam kao formu učešća i javnog zagovaranja. 

Kako da bude „Dobro za sve“?

February 21, 2024
Nekoliko desetina učesnika i gledalaca sa tri kontinenta provelo je četiri dana u diskusijama o ekstraktivizmu, neokolonijalizmu i mogućnostima za …

Program – Akademija Zeleni evropski horiz…

February 11, 2024
Agenda javnog dela programa Akademije Zeleni evropski horizonti, koja će se po treći put održati 16. februara 2024. godine u Prostoru Miljenko Dere…

Agenda – Akademija Zeleni evropski horizonti

February 8, 2024
Agenda javnog dela programa Akademije Zeleni evropski horizonti, koja će se po treći put održati 16. februara 2024. godine u Prostoru Miljenko Dere…

Akademija Zeleni evropski horizonti

February 4, 2024
Evropska Zelena fondacija u saradnji sa Organizacijom za političku ekologiju Polekol vas poziva na javni deo programa Akademije Zeleni evropski hor…

Korito reke Gračanice suvo dve nedelje zbog poh…

January 30, 2024
Podneta krivična prijava protiv privrednog društva “15. avgust” DOO zbog oštećenja životne sredine i ugrožavanja živog sveta u reci Gračanici u opš…

Ekološke organizacije i inicijative: Kad neko b…

December 23, 2023
Podržavamo mlade i studente u borbi za izbornu volju građana Srbije, kao i nezavisne posmatrače poput CRTA koji su izvestili o svim nepravilnostima…