Demokratizacija i učešće javnosti

Piše se voda, a čita se demokratija

Program Demokratizacija i učešće javnosti

Polekol zagovara demokratizaciju društva i povećanu participaciju građanki i građana u procesima odlučivanja.

Kroz istraživanja i edukaciju podstičemo:

  • Spremnost građana za učešće u procesima donošenja odluka
  • Veću informisanost građana o problemima i rešenjima u procesima donošenja odluka
  • Kreiranje prostora i podsticanje na učešće stručne javnosti

Zalažemo se za direktnu akciju i aktivizam kao formu učešća i javnog zagovaranja. 

Najava: Razbistrivanje – Clear Up

August 18, 2022
/English below Vreme je da zajedno razbistrimo mutne vode zagađenja i privatizacije vodnih dobara! Organizacija za političku ekologiju Poleko…

NE za MHE u Kraljevu: Beloševa, Jasenska, Strai…

August 8, 2022
Beloševa, Jasenska, Strainjska i Grajićka reka su ugrožene i svakoj od njih preti po skoro kilometar cevi MHE Mlanča. Srećom, meštani Mlanče i loka…

Primedbe na GUP 2041

June 30, 2022
Danas smo zajedno sa prijateljima iz Bela Čaplja predali primedbe sugestije i druge informacije koje mogu biti od značaja za rani javni uvid u Gene…

Zahtev za održavanje javnih prezentacija Genera…

June 17, 2022
Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda  Komisiji za planove Skupštine grada Beograda Zahtev za o…

Rani javni uvid u GUP Beograd 2041

June 14, 2022
U toku je rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograd 2041 i trajaće do 30. juna. GUP je najvažniji strateški urbanistički plan. Sada je …

Novi godišnjak: Godinu dana dobre priče!

June 12, 2022
Veliko nam je zadovoljstvo što možemo da Vam predstavimo godišnjak organizacije za političku ekologiju Polekol – “Godinu dana dobre priče”. Sve što…