Demokratizacija i učešće javnosti

Piše se voda, a čita se demokratija

Program Demokratizacija i učešće javnosti

Polekol zagovara demokratizaciju društva i povećanu participaciju građanki i građana u procesima odlučivanja.

Kroz istraživanja i edukaciju podstičemo:

  • Spremnost građana za učešće u procesima donošenja odluka
  • Veću informisanost građana o problemima i rešenjima u procesima donošenja odluka
  • Kreiranje prostora i podsticanje na učešće stručne javnosti

Zalažemo se za direktnu akciju i aktivizam kao formu učešća i javnog zagovaranja. 

Zagađenje ne prestaje gašenjem požara!

May 22, 2024
Dvadeseti je dan kako požar na deponiji „Duboko“ guši stanovnike Užica i okoline.

Povodom vode i mira 

March 21, 2024
Mi, aktivisti za zaštitu reka, vode i prirode, međunarodni Dan vode danas dočekujemo duboko zabrinuti. Stari se problemi nisu rešili, a nove nevolj…

Kako da bude „Dobro za sve“?

February 21, 2024
Nekoliko desetina učesnika i gledalaca sa tri kontinenta provelo je četiri dana u diskusijama o ekstraktivizmu, neokolonijalizmu i mogućnostima za …

Program – Akademija Zeleni evropski horiz…

February 11, 2024
Agenda javnog dela programa Akademije Zeleni evropski horizonti, koja će se po treći put održati 16. februara 2024. godine u Prostoru Miljenko Dere…

Agenda – Akademija Zeleni evropski horizonti

February 8, 2024
Agenda javnog dela programa Akademije Zeleni evropski horizonti, koja će se po treći put održati 16. februara 2024. godine u Prostoru Miljenko Dere…

Akademija Zeleni evropski horizonti

February 4, 2024
Evropska Zelena fondacija u saradnji sa Organizacijom za političku ekologiju Polekol vas poziva na javni deo programa Akademije Zeleni evropski hor…