Sastanak Evropskog pokreta za vodu u Barseloni – borba za vodu se nastavlja

Evropski pokret za vodu (European Water Movement) održao je sastanak od 1. do 3. oktobra u Barseloni kako bi analizirao trenutnu situaciju u doba klimatske krize i pandemije, razmatrao ključna pitanja u vezi sa vodom i planirao svoje aktivnosti na kratki i srednjoročni rok. Ovaj sastanak je okupio više od 40 ljudi iz 9 zemalja (Nemačka, Belgija, Hrvatska, Španija, Francuska, Grčka, Italija, Portugal, Srbija).

Inicijativa Pravo na vodu učestvovala je u svim programima, a naša članica Iva Marković izabrana je u novi saziv sekretarijata Evropskog pokreta za vodu. 

Za priznavanje ljudskog prava na vodu

Pandemija COVID -19 imala je značajan uticaj na povećanje siromaštva, socijalne i ekološke ugroženosti. Dostupnost vode, kao javnog dobra, fundamentalnog za život, higijenu i zdravlje, postala je važno pitanje. Mnoge vlade su preduzele pozitivne mere socijalne zaštite kako bi osigurale snabdevanje vodom i zabranile restrikcije vode, koje se sada ukidaju.

Kao deo priznavanja ljudskog prava na vodu, Evropski pokret voda poziva vlade celog kontinenta:

• da održe ili trajno uvedu mere za zabranu restrikcija vode.
• da garantuju ugroženim grupama i pojednicima besplatno minimalno snabdevanje koje pokriva njihove osnovne potrebe za vodom i omogućava im dostojanstven život.
• da poboljšaju sadržaj evropske Direktive o kvalitetu vode namenjene za ljudsku upotrebu, koja nije preuzela zahteve Evropske građanske inicijative za pravo na vodu prilikom transponovanja u državno zakonodavstvo.

Za javno upravljanje vodama i borbu protiv otimanja izvora vode:

Evropski pokret za vodu i dalje je čvrsto opredeljen protiv privatizacije i otimanja izvora vode.

• Sa zadovoljstvom primećujemo postepen, ali značajan porast procesa remunicipalizacije, koji su, u mnogim slučajevima, izvedeni uprkos radikalnom protivljenju privatničkih lobija. Međutim, i dalje postoji čvrst otpor u korist privatizacije i sa očigledno nedovoljnim mehanizmima upravljanja i učešća građana.
• Sa velikom zabrinutošću zapažamo da evropske javne politike sve više idu u korist privatnih kompanija, definisane dugoročnim planovima EU, kao i povezanih nacionalnih planova oporavka. S druge strane, sve veći uticaj finansijskih aktera na razvoj infrastrukture vodoprivrednih i sanitarnih usluga nameće spekulativnu logiku koja preovladava u svetu finansija. Voda ne može biti finansijsko sredstvo niti roba čija je vrednost utvrđena na finansijskim tržištima.
• Smatramo da su reke, jezera i močvarna područja zajedničko dobro. Njihovo upravljanje se stoga mora odvijati na neprofitnoj osnovi i prema kriterijumima solidarnosti, međusobne saradnje, kolektivnog pristupa, pravičnosti, demokratske kontrole, održivosti voda. Stoga smo veoma zabrinuti zbog izgradnje hidroelektrana na rekama i u zaštićenim područjima, posebno u zemljama Balkana.

Učestvujte i doprinesite uspehu Alternativnog svetskog foruma o vodi

Evropski pokret za vodu poziva sve organizacije i inicijative koji se zalažu očuvanje vode da učestvuju na Alternativnom svetskom forumu o vodama koji će se održati 2022. godine u Dakaru, Senegal. Evropski pokret za vodu će biti prisutan i predstaviće gore navedene zahteve.

Konačno, Evropski pokret za vodu postavio je sebi cilj povezivanja sa organizacijama sa kojima imamo zajedničku borbu za pravo na vodu na međunarodnom nivou.

demokratizacija i učešće javnosti, polekol, pravo na vodu, zelene politike, žene za prirodu i životnu sredinu