Reke nisu roba za potkusurivanje predizbornih trzavica

Inicijativa Pravo na vodu pozdravlja obećanja da će se obustaviti planovi za izgradnju malih hidroelektrana na reci Studenici i njenoj pritoci Brevini, i upozorava da je u regionu Kraljeva planirano još čak 40 novih MHE koje su jednako štetne, na rekama koje takođe zaslužuju zaštitu.

U okviru višegodišnjeg zalaganja za očuvanje ovih reka, Pravo na vodu je zajedno sa inicijativama Spasimo Studenicu i Sačuvajmo planinske reke Kraljeva lokalnoj samoupravi u novembru predalo Inicijativu za moratorijum na celoj teritoriji grada Kraljeva, odnosno obustavu izdavanja dozvola i gradnje MHE do donošenja novog Prostornog plana Grada Kraljeva i brisanja svih lokacija na ovoj teritoriji.

Reka Brevina koja se pominje kao sačuvana, već je 2019. ranjena mini-hidroelektranom koja nikada nije dobila upotrebnu dozvolu. Ovo betonsko strašilo i dalje preseca reku kao spomenik destrukciji i pohlepi u sred dvostruko zaštićenog područja rezervata biosfere Golija-Studenica i parka prirode Golija. Na teritoriji Kraljeva je već izgrađeno deset mini hidroelektrana sa razarajućim posledicama.

Zaštita prirode ne može da postoji bez vladavine prava, te nas veoma zabrinjava preuzimanje nadležnosti i funkcija izvršne vlasti od strane Predsednika Republike, i obustavljanje pojedinačnih projekata mimoo ustanovljenih principa i procedura. Reke nisu roba za potkusurivanje predizbornih trzavica, već su prirodno bogatstvo koje treba čuvati za sadašnje i buduće generacije.

Sačekaćemo da vidimo konkretne pomake i dokumentovane odluke i istrajati u borbi za izglasavanje moratorijuma na MHE na celoj teritoriji Grada Kraljeva.

Želimo da čestitamo saborcima aktivistima iz Kraljeva i okoline, konačno se reaguje na probleme na koje ukazujemo godinama. Nastavićemo da podržavamo borbu svih ljudi za javna prirodna dobra, tek smo počeli sa oslobađanjem naših reka i drugih vodotokova.

mhe, pravo na vodu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *