Pobeda saboraca iz Grčke – vodovodi Atine i Soluna ponovo u rukama građana

Čestitamo saborcima iz Grčke, Μπράβο Ελλάδα! Nakon 12 godina borbe protiv opšte rasprodaje javnih dobara, brojni sindikati i aktivisti uspeli su da povrate vodovode Atine i Soluna iz ruku privatnih kompanija! Neka nam njihov primer služi kao opomena – bolje sprečiti nego lečiti. Privatizacija nije za piće!

Prenosimo saopštenje naših prijatelja i članice Evropskog pokreta za vodu, Sindikata zaposlenih u vodovodnoj kompaniji EYAT:

“Grčka vlada je danas primenila odluku 8/2023 Komiteta za usklađenost sa Ustavom Državnog saveta, tako što je zakonski propisala isključivanje EYATH-a (najveće grčko komunlano preduzeće za vodosnabdevanje) iz Superfonda (privatnog konzorcijuma) i njegovo vraćanje državi. Sa amandmanom od 12 redova, voda se vraća na upravljanje državi, gde ju je Ustav i predvideo. 

  1. godine osnovan je Grčki fond za privatizaciju (TAIPED) i u njemu su u ponudi za privatizaciju bili i EYATH – EIDAP. Pokrenuta je borba da se voda kao javno dobro zadrži pod javnom kontrolom. 

U jujlu 2022, usvojen je amandman kojim je Vlada poništila odluke 190/2022 i 191/2022 Državnog saveta za izlazak EIATH-EIDAP iz Superfonda.Nakon toga su usledile odluke 7&8/2023 (mart 2023) Komiteta za usklađenost, koje su primorale Vladu da povuče svoju antidemokratsku diverziju. Vlada je bila prinuđena da se povinuje odlukama Državnog saveta i volji miliona građana.

  1. godine, nakon desetina akcija mobilizacija, grandioznog referenduma “SOS za vodu”, transformacije Helenskog fonda za vode u Superfond i pet odluka Državnog saveta, najveće vodovodne kompanije u zemlji su vraćene državi. 

I pored uspeha, ne možemo da slavimo u situaciji kada zemlja bukvalno gori, žrtvuju se piloti kanadera i putnici u vozovima u ime „manje države“, privatizovani su energetika i sva javna dobra, a logika „od danas do sutra“ postaje norma. 

Neka borba za vodu bude primer za vraćanje naših života i naše zemlje. Danas se zatvara veliki krug; pripremamo se za sledeće borbe koji su već otvorene, JPP, vodna regulativa, javne česme.
Hvala, svakome od vas koji ste tokom ovih 12 godina verovali, podržavali, borili se, frustrirali, umorili se, ohrabrivali i konačno pobedili sa nama. Bez svakog od vas, Voda bi ostala u privatnim rukama.”

U ponoć 2. aprila, posle Koncerta za vodu na Aristotelovom trgu u Solunu (30.000 gledalaca), počela je prva deklaracija za sprovođenje odluka Državnog saveta od strane državnih zvaničnika.

pijaća voda, pravo na vodu, voda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *