Organizacije i pojedinci predali više od 7 hiljada primedbi na Regulacioni plan izgradnje “Avala filma” na Košutnjaku

Organizacije civilnog društva i pojedinci koji se bave urbanizmom, kulturom i zaštitom prirode i životne sredine, dostavili su danas Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda više od 7 hiljada primedbi na sporni Elaborat za plan detaljne regulacije kompleksa „Avala filma“ na Košutnjaku.

Uprkos pokušajima predstavnika gradske vlasti i kompanije “Avala studios” da izgradnju kompleksa predstave kao ulaganje u razvoj filmske industrije, analizom dokumentacije iz Elaborata može se zaključiti da su njihove namere da kompleks „Avala filma“ na Košutnjaku pretvore u stambeno-poslovni prostor, uz pustošenje velikog poteza Košutnjačke šume za nove sportske centre i intenzivnu izgradnju.

Naime, podaci iz plana ukazuju na izgradnju skoro 420.000 m2 novog stambenog prostora i 150.000 m2 komercijalnog prostora. Šume i javne zelene površine nestaju pod ovim izmenama, i sa postojećih 34,7 hektara se svode na deset puta manju površinu od samo 3,4 hektara.

Realizacija plana nanela bi štetu javnom dobru i doprinela narušavanju životne sredine u gradu u kom je vazduh ocenjen kao prekomerno zagađen, sa rastućim prosečnim temperaturama i sve češćim bujičnim poplavama, a zelene površine čine svega 18,5% ukupne teritorije grada, što je i dalje ispod evropskog proseka.

Ovaj plan u suprotnosti je i sa Programom zaštite životne sredine grada Beograda, u kom se između ostalog navodi da osnovni koncept uređenja prostora Beograda obuhvata njegov razvoj u skladu sa prirodom. Seča preko 25 hektara Košutnjačke šume nikako se ne može smatrati  razvojem grada u skladu sa prirodom, već kao nerazuman i krajnje rizičan postupak.

Stručnjaci i organizacije civilnog društva zahtevaju da se odmah obustavi izrada plana detaljne regulacije kompleksa „Avala filma“ na predloženim osnovama i da se pristupi izmeni osnovnog koncepta tako što će se poštovati procedure, zakoni i planovi višeg reda, obezbediti očuvanje šuma i zelenih površina, bez promene namene zemljišta jer za to ne postoji osnov, te da se investitoru ostavi mogućnost korišćenja i investiranja u nepokretnosti u njegovom vlasništvu, bez promene vlasničke strukture nad zemljištem.

Spisak organizacija i pojedinaca koji su podržali podnete primedbe:

1)    Beogradska otvorena škola
2)    Centar za kulturnu dekontaminaciju
3)    Evropa Nostra Srbija
4)    Ministarstvo prostora
5)    Ne davimo Beograd
6)    Organizacija za političku ekologiju Polekol
7)    Pešaci nisu maratonci
8)    RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu
9)    WWF – Svetska organizacija za prirodu
10)  Ksenija Radovanović
11)  ZaNašKej
12)  Slavica Čepić – pejzažni arhitetka/istraživač na Šumarskom fakultetu
13)  Ksenija Petovar – redovna profesorka Arhitektonskog i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
14)  Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
15)  Alhem
16)  Centar za unapređenje životne sredine
17)  Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije
18)  Inženjeri zaštite životne sredine
19)  Jedan stepen Srbija
20)  Mladi istraživači Srbije
21)  Dete zaštitnik planete
22)  Trash Hero Beograd i Trash Hero Srbija
23)  Ekogeneza
24)  Odbranimo šume Fruške gore
25)  Odbranimo reke Stare planine
26)  Mini eko zona
27)  Evropska geografska asocijacija studenata i mladih geografa
28)  Zelena omladina Srbije
29)  Lice ulice
30)  Centar za politike emancipacije
31)  Zajedničko
32)  Udruženje za zaštitu šuma, Novi Sad
33)  UG Kotež
34)  Sačuvajmo zelenu Zvezdaru
35)  UG Dobri ljudi
36)  CAN –  Climate Action Network
37)  Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije
38)  Društvo konzervatora Srbije
39)  Fondacija „Jelena Šantić“
40) Walking by the Earth