Poništiti nezakonite procedure izrade planskih dokumenata

Juče je građanima uskraćeno pravo da učestvuju u donošenju odluke o urbanizaciji Makiškog polja, najvažnijeg beogradskog vodoizvorišta. Na sličan način se građanima širom Srbije uskraćuje pravo učešća u donošenju brojnih odluka koje utiču na njihove živote.

Neophodno je poništavanje svih (ranih) javnih uvida, javnih sednica i javnih rasprava održanih tokom vanredne situacije, mimo zakonskog okvira Republike Srbije

Tokom trajanja epidemije u Srbiji, u nekoliko navrata smo ukazivali na nezakonitost sprovođenja (ranih) javnih uvida i javnih sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda i zahtevali obustavljanje ovih procesa i njihovo odlaganje do smirivanja epidemiološke situacije i ukidanja vanredne situacije. Komisija za planove i Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove uporno ignorišu na desetine opravdanih zahteva brojnih građanskih inicijativa, udruženja građana i strukovnih udruženja. U prilog tome, govori i jučerašnja simulacija javne sednice o PDR za deo Makiškog polja, na kojoj su obezbeđenje i policija sprečili ulazak zainteresovanim građanima u zgradu Sekretarijata, i onemogućili njihovo pravo da u ovom procesu učestvuju.

Podsećamo da je u uslovima vanredne situacije, kada je desetine hiljada građana hospitalizovano ili u samoizolaciji, i kada postoji opravdan rizik od zaraze učesnika u procesima učešća javnosti, svako održavanje istih je direktno kršenje Ustava i zakona Republike Srbije. Postupci koji se sprovode bez učešća javnosti su nezakoniti postupci i primeri su direktnog kršenja garantovanih prava svih građana da učestvuju u procesu donošenja odluka. 
Uprkos postojećim propisima Republike Srbije, Komisija za planove je odlučila da sebi dodeli prava i nadležnosti donosioca propisa, koja joj ni Ustav, niti ijedan zakon nije delegirao, te da u potpunosti prekrši važeće propise i njima propisane procedure sprovođenja javnih uvida i da samovoljno izmisli proizvoljnu proceduru koja u potpunosti suspenduje postojeće propisima definisane procedure i isključuje građane iz procesa izrade planskih dokumenata i odlučivanja o razvoju grada. 

Način sprovođenja javnih uvida i javnih sednica koji je  Komisija za planove izmislila i počela da primenjuje počev od jučerašnje javne sednice o PDR za deo Makiškog polja oslikava ekstremno nepoštovanje javnog interesa, važećeg zakonskog poretka u ovoj državi i demokratskog upravljanja koji su dužni da neguju i promovišu. 

Posebno zabrinjava angažovanje policije, komunalne milicije i obezbeđenja koji građane sprečavaju da uđu u zgradu gradske uprave. Juče su značajne policijske snage smeštene u garažu gradske uprave sa očiglednom namerom da budu angažovane protiv građana koji su došli da ostvare svoje zakonom garantovano pravo. Zahtevamo od načelnka Policijske uprave za grad  Beograd da objasni zašto su juče policijske snage bile smeštene u garažu zgrade u ulici Kraljice Marije br. 1 i šta je bio njihov zadatak?  

Svi (rani) javni uvidi i javne rasprave koje su održane tokom vanredne situacije moraju odmah biti poništene u cilju zaštite javnog interesa, vladavine prava i demokratije koja je postupanjem nosilaca vlasti u Srbiji  suštinski ugrožena. Donošenje odluka na način koji krši  i ograničava pravo građana da učestvuju je neustavno i nezakonito. Oni koji su u ovim procesima učestvovali, svesno kršeći zakone, moraju odgovarati zbog zloupotrebe javnih ovlašćenja, zarobljavanja države i institucija. 

Pozivamo širu javnost, stručnjake, druge organizacije i građane da se upoznaju sa opasnim presedanima koji se uvode i projektima koji se razvijaju na štetu svih nas, i da podignu svoj glas u odbrani javnog interesa i javnih dobara. 
U Beogradu, 16. decembra 2020. godine.

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Ministarstvo prostora, Regulatorni Institut za obnovljivu energiju životnu sredinu – RERI, Ne davimo Beograd, Organizacija za političku ekologiju Polekol, Beogradska otvorena škola, Inicijativa Pravo na vodu, Svetska organizacija za prirodu WWF Adria