Komentari i predlozi na Polazne osnove za izradu novog Zakona o obnovljivim izvorima energije

Polazeći od prava građanki i građana na zdravu i očuvanu životnu sredinu, zajedničkog cilja da Srbija bude klimatski neutralna država u kojoj se energija proizvodi na pravedan, savremen i održiv način, uzimajući u obzir i socijalne, ekonomske i ekološke principe, ali i polazeći od  navoda iskazanih u Polaznim osnovama, da novi Zakon treba da bude usklađen sa nizom propisa i standarda EU koje je Srbija prihvatila, inicijativa Pravo na vodu i organizacija za političku ekologiju Polekol uputila je Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije set predloga i komentara.

U čak 23 predloga, ukazali smo na neprihvatljivo kratak rok za doprinos ovom važnom dokumentu za čiju diskusiju je odvojeno samo 12 dana u jeku novogodišnjih i božićnih praznika. Zakonski okvir Arhuske Konvencije definiše trajanje vremenskih perioda konsultacija sa javnošću: 45 dana za analizu relevantnih dokumenata i još 45 dana za pripremu komentara se smatra zadovoljavajućim vremenskim periodom.

Tražimo da se svi planovi za podsticaje za obnovljive izvore energije prvo javno objave i prođu detaljnu javnu raspravu, a da se tek onda usvajaju i primenjuju. Sve subvencije za projekte štetne po životnu sredinu treba ukidati.

Inicijativa Pravo na vodu i Polekol su takođe tražili da se novi podsticaji za male hidroelektrane potpuno odbace. Problem sa malim hidroelektranama treba rešavati prvenstveno u sistemu izdavanja relevantnih dozvola, kao i reviziji lokacija u novom Katastru koji je tek u izradi. Međutim, to može da potraje, pogotovo imajući u vidu trenutno stanje u kojem su male hidroelektrane često izuzete od postupka procene uticaja na životnu sredinu. Dalji podsticaji za male hidroelektrane vrlo lako rezultiraju negativnim stavom javnosti u vezi sa svim podsticajima za OIE. Ovo je nešto što svakako treba da se izbegne, jer se pogotovo mali proizvođači solarne energije i vetroenergije ne mogu razvijati bez podsticaja, a to nije u interesu pravedne energetske tranzicije,

Kompletan dopis upućen Ministarstvu sa svim predlozima možete pronaći ovde.

demokratizacija i učešće javnosti, polekol, pravo na vodu, zelene politike, žene za prirodu i životnu sredinu