Energija za sve nas – pravedna energetska tranzicija u Srbiji – prezentacija i tribina

Organizacija za političku ekologiju Polekol i inicijativa Pravo na vodu organizovaće 26.03.2021. godine od 18 časova online prezentaciju publikacije i diskusiju pod nazivom „Energija za sve – doprinos pravednoj energetskoj tranziciji u Srbiji“. Diskusija će biti prenošena na Facebook nalogu inicijative Pravo na vodu.

Prijavite se za detalje na ovom linku: https://forms.gle/XXXXrdif8mFwXPgS9

Kako će izgledati tranzicija ka čistijim tehnologijama zavisi samo od nas. Upravljači energetskim sistemom u Srbiji već dugo uspešno izbegavaju pitanje demokratske kontrole nad javnim resursima. Osim uspostavljanja vladavine prava i jačanja institucija, neophodno je ustanoviti čiji su interesi zastupljeni u javnim politikama spram energetike, te ih usmeriti ka zajedničkim potrebama građana i građanki.

Zato su istraživači organizacije za političku ekologiju Polekol izradili publikaciju na temu pravedne energetske tranzicije, koja će i biti predstavljena na događaju, pokušavajući da pokrenu i inspirišu diskusiju na nekoliko pitanja:

– Može li biti energetske pravde u društvenoj nepravdi
– Kome ide profit, a kome sleduju cevi
– Šta su pravedne alternative dominantnom diskursu proizvodnje energije iz fosilnih goriva
– Kakav je položaj a kakva uloga radnika u energetskoj tranziciji

Želja nam je da ova publikacija i diskusija budu prilog preispitivanju potreba, ali ne u megavatima i kilovat-časovima, već u načinu upravljanja proizvodnjom, distribucijom i potrošnjom energije. Na ova pitanja ali i mnoga druga odgovor će pokušati da daju govornici:

  •  Saša Petrović, istraživač Polekol
  •  Dragan Đunda, istraživač Polekol
  •  Maša Petrović, Climate Action Network (CAN) Europe
  •  Predrag Momčilović, istraživač platforme Zajedničko

Razgovor će moderirati Žaklina Živković.

Celokupnu publikaciju možete pronaći ovde: Energija za sve nas – doprinos pravednoj energetskoj tranziciji u Srbiji.

Istraživanje i diskusija su podržane od strane Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

demokratizacija i učešće javnosti, polekol, pravo na vodu, zelene politike, žene za prirodu i životnu sredinu