Profesor Andreas Fat i Cleandanube na Revi!

Danas smo bili na Bari Reva koja je postala važno mesto otpora uništavanju prirode i simbol borbe za životnu sredinu. Zajedno sa prijateljima iz udruženja Bela Čaplja bili smo domaćini profesoru Andreasu Fatu i njegovom timu Cleandanube.

? On je profesor hemije koji pliva, čak 2700km, od izvora do ušća Dunava u Crno more i bori se protiv (mikro)plastike u Dunavu.

?Profesor je istakao da je primetio povećanje organskog zagađenja Dunava na brzim testovima, otkad je ušao u Srbiju. To pokazuju i naša istraživanja, jer se u Srbiji samo 10% komunalnih otpadnih voda prečišćava. Čak je i odbio da uđe u vodu kod Reve “Da li bi vi ušli u vodu u koju 1.7 miliona ljudi ispušta svoje fekalije?” upitao je on.

?❌ 4.5 tona mikroplastike dnevno završi u Dunavu zbog neodogovornog upravljanja otpadom.

?Mi smo skrenuli pažnju na važnost zaštite Reve za vode i prirodu Beograda – 7.5 tona građevinskog otpada i dalje zagađuje ovaj prostor.

?‍? Na samoj Revi je održana i radionica za učenike i učenice Nemačke škole Beograd, a onda je profesor nastavio svoj put.

? Hvala svima koji su danas učestvovali u ovoj sjajnoj akciji!