Zahtev za održavanje javnih prezentacija Generalnog urbanističkog plana / GUP 2041

Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda 

Komisiji za planove Skupštine grada Beograda

Zahtev za organizovanje javnih prezentacija Generalnog urbanističkog plana Beograda 2041, izloženog na rani javni uvid

31 ekspertska organizacija, građanska i neformalna inicijativa uputila je zahtev nadležnim institucijama, Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda i Komisiji za planove Skupštine grada Beograda, da u što kraćem roku organizuju javne događaje, javne prezentacije Generalnog urbanističkog plana Beograda 2041 koji se nalazi na ranom javnom uvidu do 30. juna 2022. godine.

Rani javni uvid povodom izrade Generalnog urbanističkog plana Beograda 2041 oglašen je 13. juna i trajaće do 30. juna. Ovaj plan predstavlja krovni urbanistički plan kojim će biti postavljena strategija (urbanog) razvoja glavnog grada Republike Srbije u narednih 19 godina. 

Izrada ovog kompleksnog planskog dokumenta započeta je pre skoro tri godine, bez adekvatnih konsultacija sa javnošću. Imajući to u vidu, objavljivanje ranog javnog uvida predstavlja dugo očekivani i pozitivan pomak. Ipak, kompleksnost ovog dokumenta i njegov poseban značaj za budućnost grada i svih njegovih stanovnika i posetioca, upućuju na obavezu korišćenja svih dostupnih alata uključivanja javnosti u njegovo oblikovanje. Javne prezentacije sadržaja GUP 2041 izloženog na rani javni uvid predstavlja neophodni i minimalan iskorak u pravcu otvaranja stvarnog dijaloga o razvoju Grada.

Kako bi suštinsko uključivanje zainteresovane javnosti na početku procesa izrade Generalnog urbanističkog plana Beograda 2041 zaista bilo moguće, neophodno je, pre svega, da se javnost adekvatno informiše. Već prve reakcije na objavljivanje ranog javnog uvida ukazuju na to da je potrebno javnosti predočiti precizna i razumljiva objašnjenja predloženih rešenja i rasvetiliti metodologiju i proceduru izrade generalnog urbanističkog plana, i to na javnom događaju tokom kojeg će biti omogućena dvosmerna komunikacija između zainteresovane javnosti i obrađivača plana i donosioca odluka. Iako su predviđena tri punkta u centralnoj gradskoj zoni na kojima građani mogu dobiti informacije od predstavnika obrađivača plana, oni su građanima dostupni isključivo u radno vreme, tokom radnih dana, te ovaj način približavanja sadržaja GUP 2041 ne odgovara interesovanju javnosti i važnosti ovog strateškog plana. Takođe, davanje informacija o materijalu na ranom javnom uvidu nije jednako objašnjenju suštine planskog rešenja od strane rukovodioca izrade plana.

U dosadašnjoj praksi smo svedoci toga da javni deo sednice Komisije za planove, koji se održava na koncu javnog uvida i participativne procedure, zapravo preuzima ulogu javne prezentacije – jer predstavlja prvi i jedini javni skup u proceduri na kome građani mogu obrađivačima plana i Komisiji za planove direktno da upute pitanja vezana za plansko rešenje i uživo objasne svoje stavove, potrebe i interese. Međutim, kako ovaj korak dolazi na kraju participativne procedure, i stoga nije namenjen predstavljanju planskog rešenja, već davanju komentara i diskutovanju podnetih primedbi, neophodno je javne prezentacije organizovati već u konceptualnoj fazi izrade plana – upravo u toku ranog javnog uvida u Generalni urbanistički plan Beograda, koji se trenutno održava. 

Uvereni smo da je otvoren pristup u interesu i gradske uprave i obrađivača plana, i da uz poboljšane mehanizme učešća javnosti u korigovanju i dopuni predloga GUP-a, možemo dobiti kvalitetan i sprovodiv plan koji će biti osnova za kvalitetan prostorni razvoj Beograda u narednom periodu.

Stoga, dole potpisane ekspertske organizacije, inicijative građana i neformalne komšijske mreže traže od nadležnih institucija, Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda i Komisije za planove Skupštine grada Beograda, da u što kraćem roku organizuju javne prezentacije Generalnog urbanističkog plana Beograda 2041 koji se nalazi na ranom javnom uvidu do 30. juna 2022. godine.

Zahtev podnose sledeće organizacije, inicijative i neformalna udruženja građana:

 • Nova planska praksa,
 • Ministarstvo prostora,
 • RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu,
 • Polekol,
 • Pravo na vodu,
 • BOŠ – Beogradska otvorena škola,
 • CEUS,
 • Ulice za bicikliste,
 • Ekonaut,
 • Zelena tranzicija,
 • Bela čaplja 1165,
 • Blok 37 zajednička akcija,
 • ZaNašKej
 • Blokovi.com
 • EKO Društvena akcija
 • UG Komšija Krnjača
 • Bežanija ostaje, Kosa prkosi
 • Sačuvajmo Gardoš i Zemun
 • Mirijevo zeleno i zdravo
 • Tačka komunikacije
 • CZKD
 • Udruženje građana Šljunkara
 • Blok 8 – Kineski zid
 • Inicijativa za zeleniji i uređeniji blok 44
 • MZ Stjepana Filipovića
 • Grupa Za naš lepu kraj Stjepana Filipovića
 • Inicijativa Blok 33
 • UG Zajednička akcija Blok 70/70a
 • Blok 45 Akcija
 • Sačuvajmo zelenu Zvezdaru UG
 • Unija Treći Beograd  


S planom se možete upoznati na vebsajtu Urbanističkog zavoda Beograda ili u holu zgrade Gradske uprave Grada Beograda, Trg Nikole Pašića 6, u holu zgrade Urbanističkog zavoda Beograda, Bulevar despota Stefana 56 i u ulici Knez Mihailova 6, ispred “Beogradskog izloga” svakog radnog dana od 12 do 18 časova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *