NE za MHE u Kraljevu: Beloševa, Jasenska, Strainjska i Grajićka reka su ugrožene!


Beloševa, Jasenska, Strainjska i Grajićka reka su ugrožene i svakoj od njih preti po skoro kilometar cevi MHE Mlanča. Srećom, meštani Mlanče i lokalne inicijative i pokreti za odbranu reka su odlučni da ne dozvole da se ovaj projekat sprovede. Juče su postavljene table kojima se investitori upozoravaju da nisu dobrodošli.

Inicijativa Pravo na vodu predala je mišljenje Odseku za zaštitu životne sredine grada Kraljeva u vezi MHE Mlanča. Zahtevamo da postupajući organ gradske uprave odbaci zahteve investitora, jer nije dostavio potrebnu dokumentaciju i saglasnosti. Svoja mišljenja su dostavile brojne organizacije, građani, stručnjaci koji su svi jednoglasni u tome da Kraljevu i Srbiji ne treba još jedna MHE sa razarajućim posledicama na životnu sredinu i život ljudi i da se to nerazumno uništavanje prirode, predela i života mora konačno zaustaviti.

Danas ističe rok za dostavljanje mišljenja o Zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu MHE Mlanča. Podsećamo, krajem prošle godine podneli smo zahtev za moratorijum na izgradnju novih MHE u Kraljevu, zajedno sa Odbranimo planinske reke Kraljeva i Spasimo Studenicu.

Foto: Milica Ranđelović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *