Najava: Razbistrivanje – Clear Up

/English below


Vreme je da zajedno razbistrimo mutne vode zagađenja i privatizacije vodnih dobara!

Organizacija za političku ekologiju Polekol i inicijativa Pravo na vodu vas pozivaju na konferenciju Razbistravanje koja će se održati od 2. do 4. septembra u Beogradu u Prostoru Miljenko Dereta u Ul. Dobračinoj. Br. 55.

„Moramo da se probudimo i prepoznamo nadolazeću krizu vodnih resursa“, izjavio je prošle godine Peteri Talas, generalni sekretar Svetske meteorološke organizacije Ujedinjenih nacija. Po izveštaju „Stanje klimatskih usluga 2021: voda“ broj ljudi sa neadekvatnim pristupom vodi do 2050. godine dostići će čak 5 milijardi. Međutim, upitno je do koje mere je u pitanju kriza koja je tek nadolazeća. Tokom leta 2021. godine, inicijativa Pravo na vodu sakupila je informacije o čak 23 lokalne samouprave u Srbiji koje su trpele restrikcije u vodosnabdevanju. 2022. godina je u suši oborila sve rekorde ikada zabeležene. Procenjuje se da ukupno oko milion ljudi u čitavoj Srbiji trajno ili povremeno nema pristup čistoj vodi, što je rezultat klimatskih promena ali i ogromnog zagađenja, nemara i privatizacije vodnih dobara.

Iz svih tih razloga, želimo da na jednom mestu okupimo ekološke aktiviste, stručnjake i akademsku javnost iz Srbije i regiona – i napravimo plan!

Agenda:

Petak 02.09.2022.

17h Registracija

18h – 18:15h Otvaranje konferencije

18:15h – 20:00h Panel „Žene u prvim redovima ekološke promene“

Govornice:

 • Alma Midžić, nezavisna istraživačica – Bosna i Hercegovina
 • Žaneta Gregorová, Women Climate Network – Češka
 • Marija Simić Savić, Mreža žena za prirodu/Ekomar – Srbija
 • Faeza Meyer, African Ecofeminist Collective – South Africa

Moderira: Žaklina Živković, Mreža žena za prirodu/Pravo na vodu

Subota 03.09.2022.

18h – 19:30h Panel diskusija „Razbistravanje – zajedno do prava na vodu“

 • Nika Kovač, Inštitut 8. marec, Slovenija
 • Lejla Kusturica, Atelje za društvene promene – Bosna i Hercegovina
 • Iva Marković, Pravo na vodu – Srbija
 • Predstavnik EcoAlbania (tbc) – Albanija
 • Predstavnik Spasimo Komarnicu (tbc) – Crna Gora

Moderira: Nusreta Brunčević, Za zdrav Novi Pazar

04.09.2022. NaVodno pravo – radionica za aktiviste – uz prethodnu prijavu

10h – 11h Kafa dobrodošlice

11h – 12h Predstavljanje lokalnih organizacija i inicijativa

12h – 13h Prezentacija istraživanja NaVodno pravo

 • Andraš Juhaš – Uvod
 • Iskra Krstić i Žaklina Živković – Integralno upravljanje i zaštita vodnih dobara
 • Dr Aleksandar Stevanović – Voda i javno zdravlje
 • Danilo Ćurčić – Pravo na vodu i međunarodno pravo ljudskih prava

Moderacija: Iva Marković

13h – 13.30h Pauza

13.30h – 15h Razgovor o zajedničkoj saradnji i borbi za pravo na vodu

—-

It’s time to clear up the muddy waters of pollution and privatization of water resources together!

The organization for political ecology Polekol and the Right to Water initiative invites you to the Clear Up conference, which will be organized from September 2 to 4 in Belgrade at the Miljenko Dereta Space in Ul. Dobračina. No. 55. 

“We need to wake up and recognize the incoming crisis of water resources,” said Peteri Talas, Secretary General of the United Nations World Meteorological Organization last year.  According to the report “The State of Climate Services 2021: Water”, the number of people with inadequate access to water will reach 5 billion by 2050. However, it is questionable to what extent it is a crisis that is incoming. During the summer of 2021, the Right to Water initiative collected information on as many as 23 local governments in Serbia that suffered restrictions in the water supply. The year 2022 broke all the records ever recorded when talking about the drought. It is estimated that a total of about one million people in Serbia permanently or occasionally do not have access to clean water, which is the result of climate change but also massive pollution, negligence and privatization of water resources.

For all these reasons, we want to gather environmental activists, experts and the academic public from Serbia and the region in one place – and make a plan!

Agenda:

Friday 02.09.2022.

17:00 Registration

6:00 p.m. – 6:15 p.m. Opening of the conference

18:15h – 20:00h Panel “Women at the forefront of environmental change”

Speakers:
Alma Midžić, independent researcher – Bosnia and Herzegovina
Žaneta Gregorová, Women Climate Network – Czech Republic
Marija Simić Savić, Women’s Network for environment/Ekomar – Serbia
 Faeza Meyer, African Ecofeminist Collective – South Africa

Moderated by: Žaklina Živković, Women’s Network for environment/ Right to Water

 Saturday 03.09.2022.

18:00 – 19:30 Panel discussion “Clear Up – altogether toward the right to water”

Nika Kovač, Institute March 8, Slovenia
Lejla Kusturica, Atelier for Social Change – Bosnia and Herzegovina
Iva Marković, Right to water – Serbia
Representative of EcoAlbania (tbc) – Albania
Representative Save Komarnica (tbc) – Montenegro

04.09.2022. Right to Water – workshop for activists – with prior registration

10 a.m. – 11 a.m. Welcome coffee

11 a.m. – 12 p.m. Presentation of local organizations and initiatives

12:00 – 1:00 p.m. Presentation of the research NaVodno pravo (Water right)

Andraš Juhaš – Introduction
Iskra Krstić and Žaklina Živković – Integrated management and protection of water commons
Dr. Aleksandar Stevanović – Water and public health
Danilo Ćurčić – The right to water and international human rights law

Moderation: Iva Marković

1:00 p.m. – 1:30 p.m. Break

1:30 p.m. – 3:00 p.m. Talk about joint cooperation and the fight for the right to water

pijaća voda, Reke, voda

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *