UdruŽene – strip o aktivizmu žena u životnoj sredini u Srbiji

Pred vama je publikacija u formi stripa koji govori o putu, borbi i poziciji aktivistkinja za životnu sredinu u Srbiji, a koji je organizacija za političku ekologiju Polekol pripremila u saradnji sa ilustratorkom Sonjom Bajić.

Strip je prositekao iz istinitih, ličnih priča koje je u okviru Mreže žena za prirodu sa nama podelilo 20 aktivistkinja. Cilj publikacije je da proslavimo njihovo zalaganje i ohrabrimo sve ostale ekološke aktivistkinje da istraju, kroz deljenje iskustva i praktičnih smernica. Takođe, kroz ovu priču želimo i da pozovemo i nove i iskusne aktivistkinje, devojčice, devojke i žene širom Srbije da se pridruže Mreži žena za prirodu

Mreža žena za prirodu osnovana je 2020. godine i predstavlja sigurno mesto za sadašnje i buduće aktivistkinje u Srbiji gde mogu dobiti obuke, resurse, smernice i podršku drugih žena u ekološkom pokretu. Mrežu čini desetine aktivistkinja iz različitih delova Srbije, urbanih i ruralnih krajeva, koje vode borbe na različitim zelenim frontovima. Članice Mreže sastaju se jednom godišnje u nekom od mesta u kome se vodi značajna ekološka borba i razmenjuju iskustva, dogovaraju sledeće korake u izgradnji Mreže, podržavaju se, upoznaju se sa saborkinjama iz regiona…

Više o Mreži i vesti o aktivnostima članica možete pročitati u segmentu programa Žene za prirodu i životnu sredinu.

Ako želite da sa nama podelite utiske o stripu, da se priključite Mreži, da se informišete, da predložite, savetujete, kritikujete, pohvalite, pišite nam na: [email protected]

UdruŽene stižemo dalje i glasnije!

Publikacija je podržana kroz program Urgent Action Fund od strane Femminist Innovation Fund.

Kompletan strip možete preuzeti ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *