Reke Pčinjskog okruga trebaju našu pomoć

U toku je javni uvid i javna rasprava o Prostornom planu opštine Trgovište 2022- 2035 koji je dostupan na sledećm linku: https://www.trgoviste.rs/planska_dokumenta

Ni nakon višegodišnjeg očiglednog i naučno dokazanog štetnog dejstva mini hidroelektrana, ova opština, planira izgradnju više od 30 MHE na jedinstvenom slivu reke Pčinje, koji pripada Egejskom basenu i prostoru izuzetne predeone lepote, prirodnih vrednosti i kvalitetne životne sredine, a uprkos protivljenju lokalnog stanovništva i dela stručne javnosti

Stoga smo formulisali Primedbe i predloge za Komisiju za planove opštine Trgovište sa predlozima da se brišu sve lokacije MHE iz plana i zabrani njihova dalja izgradnja. Tekst primedbi možete pronaći ovde.

Pozivamo Vas ovim putem da i Vi nezavisno uputite svoje primedbe i predloge na Nacrt prostornog plana opštine Trgovište, te na taj način podržite inicijativu za zabranu gradnje MHE na području opštine Trgovište.

One se mogu poslati Opštini Trgovište, Opštinskoj upravi, Odelјenju za privredu i finansije, Komisiji za planove na adresu Ul. Kralјa Petra Prvog Karađorđevića br. 4, Trgovište zaključno sa 6.12.2022. kad ističe rok za podnošenje primedbi i predloga.

Kakav efekat na prirodu, predeo i ekosisteme imaju neke od već izgrađenih, možete videte na sledećim fotografijama autora Tijane Jevtić i Predraga Ilića

demokratizacija i učešće javnosti, mhe, pravo na vodu, Reke, voda

Comments (13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *