Izvori odmora – Održivi turizam u Srbiji

Zelena evropska fondacija i Organizacija za političku ekologiju Polekol pozivaju vas na panel diskusiju pod nazivom “Izvori odmora – Održivi turizam u Srbiji” koja će se održati u subotu, 17.12.2021. u Kafe baru 16, sa početkom u 17h.

Na događaju će biti predstavljene dve publikacije, koje su rezultat trogodišnjeg projekta Pravičan i ugljenično-neutralan turizam (Fair and Carbon Free Tourism) koji je sproveden u saradnji sa Zelenom evropskom fondacijom (GEF) i partnerima širom zemalja Evrope.

Razvoj turizma važan je aspekt privrednih aktivnosti jedne zemlje jer omogućava stalni priliv stranog kapitala, rast ekonomije i otvaranje novih radnih mesta. Međutim, neadekvatno razvijeni i sprovedeni planovi razvoja turizma onemogućavaju iskorišćavanje njegovog potencijala na adekvatan način. Poslovanje i razvoj ove privredne grane, pogotovo u manje razvijenim zemljama, uglavnom ima pogubne posledice po životnu sredinu i lokalnu zajednicu. Razvoj masovnog turizma na popularnim lokacijama dovodi do masovne eksploatacije prirodnih bogatstava i njihovog uništavanja, dok sav prihod odlazi u ruke vlasnika velikih hotelskih lanaca i kompanija nauštrb lokalne zajednice, koja je mahom angažovana na sezonskim poslovima.

U okviru istraživanja smo se, zajedno sa 6 drugih organizacija iz Evrope (Austrija, Hrvatska, Severna Makedonija, Španija i Srbija), bavili načinom na koji turizam, kao privredna grana, može da se razvija na održiv način i time doprinese razvoju lokalne zajednice i ekonomiji, ali bez štetnog uticaja na životnu sredinu i prirodna bogatstva. Šta vizija zelenog turizma podrazumeva i kako da napravimo balans između socijalnih, ekonomskih i ekoloških faktora?

Svedoci smo buđenja svesti i interesovanja za očuvanjem životne sredine. Osim toga, trendovi pokazuju da se turisti sve više opredeljuju za uživanje u očuvanim prirodnim područjima i turizam manjih razmera, pogotovo nakon pandemije virusa Covid-19, koji je umnogome promenio način života.

Srbija je zemlja koja obiluje prirodnim lepotama i ima ogroman turistički potencijal, ali taj potencijal ne treba da postane predmet eksploatacije. Kako bismo to sprečili, potrebno je usvojiti adekvatne planove i strategije, a za to je važno organizovati diskusije i čuti mišljenje ne samo eksperata i civilnog sektora, već i lokalnih zajednica, koje su najvažniji element planiranja razvoja turizma i čije se mišljenje, uglavnom, najmanje čuje.


O sadržaju publikacija, ali razvoju održivog turizma u Srbiji i primerima iz EU sa nama će razgovarati:

  • Katarina Lević, master pokitikološkinja i istraživačica PolEkola koja je izučavala banjski turizam i turizam na Staroj planini;
  • Nataša Gligorijević, master politikološkinja i direktorka Centra za održivi razvoj Srbije;
  • Milan Zlatanović, master politikolog i istraživač PolEkola koji je izučavao turizam na Staroj planini.

Za sve ljubitelje putovanja, u subotu putujemo u neku lepšu i zeleniju budućnost Srbije. Dobrodošli!


Diskusiju “Izvori odmora – Održivi turizam u Srbiji” organizuje Zelena evropska fondacija uz podršku Polekola, a uz finansijsku podršku Evropskog parlamenta.