Zaustavite štetne izmene Zakona o planiranju i izgradnji – apel narodnim poslanicima i poslanicama

Poštovani narodni poslanici i poštovane narodne poslanice,

Apelujemo na vaš moral i savest da glasate PROTIV predloga izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji kada se nađe na sednici Narodne skupštine Srbije.

Predlog Zakona koji je pred vama, predstavlja nov talas legalizovane pljačke javne svojine za račun malobrojnih, privilegovanih i bogatih, sa nesagledivim posledicama po srpsku ekonomiju, javni budžet i društvo u celini.

Predlog Zakona predviđa ukidanje naplate za konverziju zemljišta kojom se pravo korišćenja prevodi u pravo svojine nad zemljištem. Time se zemljište u javnoj svojini praktično poklanja domaćim i stranim licima koji su pravo korišćenja nad hektarima građevinskog zemljišta stekli, u velikom broju kroz sumnjive privatizacije i kupovinu društvene i državne svojine i preduzeća. Ukidanje naknade za konverziju zemljišta omogućava da svako sa pravom korišćenja nad zemljištem u javnoj svojini, besplatno postane vlasnik tog našeg dragocenog zajedničkog resursa.

Prethodni pokušaj da se smanji cena konverzije zemljišta zaustavio je Ustavni sud 2013. godine proglasivši ga protivustavnim.

Savet za borbu protiv korupcije je potvrdio da je sadašnji predlog zakona protivan javnom interesu i Ustavu Republike Srbije i apelovao na Vladu Srbije da poništi odluku o ukidanju naknade.

Savet za borbu protiv korupcije objašnjava da je zakon protivustavan: „Ustavni sud je povodom inicijative Saveta za borbu protiv korupcije, doneo Odluku IUz-68/2013 kojom se utvrđuje da citirana odredba Zakona o planiranju i izgradnji nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije u čijem obrazloženju je navedeno da privatizacija ne podrazumeva prodaju zemljišta subjekata privatizacije, bez obzira na obim, vrstu i tutulara prava na zemljištu, već samo promenu vlasništva nad društvenim, odnosno državnim kapitalom u ovim subjektima, te da je sledstveno tome neustavna odredba kojom je omogućena konverzija prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade.“

Savet: „Vlada Republike Srbije je prilikom usvajanja navedenog Predloga zakona znala ili morala znati da je sporna odredba kojom se ukida naknada za konverziju za privilegovane kategorije lica, protivna javnom interesu i da je Ustavni sud Republike Srbije sticanje prava svojine na građevinskom zemljištu bez naknade za privilegovne kategorije lica, svojom Odlukom već proglasio neustavnim i protivpravnim načinom sticanja prava svojine na građevinskom zemljištu.“

Savet je, takođe, ukazao da se gubici po javni budžet od ukidanja naknade procenjuju na desetine milijardi evra, što predstavlja ozbiljnu štetu za budžet Grada Beograda i već osiromašene lokalne samouprave širom Srbije. Drastično manji priliv u javni budžet smanjuje ulaganja u javne servise i projekte za dobrobit i kvalitetniji život građana, kao što su nove škole, obdaništa, zdravstvene ustanove i objekti kulture.

Drugo, ukidanje naknade na konverziju zemljista inicira i nov talas agresivne stambene izgradnje sa još većim efektom urbicida i ugrožavanje životne sredine.

Ukidanje naknade na konverziju građevinskog zemljišta se sprovodi pod parolom da će podstaći dalju stambenu izgradnju na najmanje 5.000 lokacija i izgradnju 15.000.000 novih kvadrata. Srbija je već žrtva nekontrolosane i loše planirane stambene izgradnje poslednjih decenija, a u gradskim opštinama više nema mesta za nove stanove. Lokalne zajednice već osećaju nedostatak zelenih površina, parkova, javnih parkinga, trotoara (ljudi se kreću kolovozom) i prostora za neophodne javne ustanove.

Zelene površine i rastinje su neophodni elementi borbe protiv globalnog zagrevanja, smanjuju zagađenost i poplave koji postaju veliki problem u gradovima kao i ruralnim delovima Srbije. S, druge strane popis ukazuje da postoji veliki višak stanova u gradovima.

Treće, reforme koje se predviđaju u domenu urbanog planiranja i izgradnje prete da prodube korupciju u građevinskoj industriji i prostornom planiranju koje već štiti interese krupnog kapitala na štetu javnog interesa i potreba građana za održivom urbanizacijom.

U Zakonu se predlaže ubacivanje faznog planiranja u kome se planovi najvišeg reda mogu menjati u bilo kom trenutku na zahtev investitora, čime se strateško planiranje obesmišljava. Takođe se tako uvodi mogućnost izgradnje bez procene uticaja na životnu sredinu kompletnog projekta. U Zakonu je provučena odredba po kojoj je samo investitor zainteresovana strana izgradnje (stranka u postupku), pa se tako građani koji su pogođeni pogrešnim projektima ne mogu žaliti. Zakon predviđa i uvođenje nacionalne Agencije za prostorno planiranje čiji će glavni izvor finansiranja zavisiti od donacija privatnog sektora, tj investitora. To znači da će investitori, a ne institucije, planski dokumenti i građani uticati i kontrolisati šta se, gde, i na kakav način gradi po Srbiji što je alarmantno.

Protiv ovog predloga Zakona su se izjasnili brojni građani kao i brojna udruženja građana koja su potpisala peticiju „Stop otimanju zemljišta“ (a koja stoje i iza ovog otvorenog pisma) a to su: Asocijacija za razvoj grada, Blokada smrada, Blok 8 „Kineski zid“, Centar za održivi razvoj Srbije, Društvo Stara planina, Eko straža, Eko straža Novi Sad, Ekološki centar „Stanište“ Vršac, Ekološki ustanak, Ekološko udruženje Belorepan, Ekološko udruženje Rzav, Građanski pokret Bravo, Građanski preokret, Inicijativa „Da blokovi prodišu“, Inicijativa „Odbranimo Teslu“, Institut za istraživanje korupcije Kareja, iRevolucija, Kreni-Promeni, Mlavska vojska, Nacionalna ekološka asocijacija NEA, Nova planska praksa, NVO Svet i Dunav, Odbranimo šume Fruške gore, Organizacija za očuvanje prirode i životinja OSNA, Organizacija Pro.Tok21, Podrinjski antikorupcijski tim PAKT, Polekol, Pravo na vodu, Sačuvajmo Gardoš i Zemun, Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS), Savski nasip, Šodroš survivor kamp, Trash hero Srbija, Udruženje „Svest o važnosti atmosfere SOVA“, Udruženje Ekomar, Udruženje građana „Naša mesna zajednica“, Udruženje „Studenac“ Nova Varoš, Udruženje za zaštitu šuma Novi Sad, UG Bela čaplja, UG Komšije, UG Unija treći Beograd, ZA Naš kej, Za zeleniji i uređeniji blok 44, ZAjednička Akcija Blok 70 i 70a, Zemunski zgubidani.

Narodne poslanice i poslanici, očekujemo da ćete kao predstavnici naroda staviti javno dobro iznad privatizovanih interesa i interesa krupnog kapitala i da ćete se pobuniti protiv ovog antipatriotskog Zakona koji preti da dalje devastira naš Ustavni poredak, kreira nov talas otimanja zemljišta koje je zajedničko dobro građana Srbije, osiromaši javni budžet, kao i Fond za restituciju, produbi već dramatične ekonomske i socijalne nejednakosti i intezivira društvene konflikte koji razaraju našu zemlju.

May be an image of text

demokratizacija i učešće javnosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *