Tag: Reva

Profesor Andreas Fat i Cleandanube na Revi!

Danas smo bili na Bari Reva koja je postala važno mesto otpora uništavanju prirode i simbol borbe za životnu sredinu. Zajedno sa prijateljima iz udruženja Bela Čaplja bili smo domaćini profesoru Andreasu Fatu i njegovom timu Cleandanube. On je profesor hemije koji pliva, čak 2700km, od izvora do ušća Dunava u Crno more i bori se protiv (mikro)plastike u Dunavu. Profesor je istakao da je primetio povećanje organskog zagađenja Dunava na brzim testovima, otkad je ušao u Srbiju. To pokazuju i naša istraživanja, jer se u Srbiji samo 10% komunalnih otpadnih voda prečišćava. Čak je i odbio...

Beograd, Reva