Zelene politike

Piše se voda, a čita se demokratija

Program Zelene politike

Polekol se bavi podizanjem svesti o političkoj ekologiji i razumevanju zelene političke ideje.

Radi sveobuhvatnog pristupa podstičemo međusektorsku saradnju i širenje savezništava društvenih aktera kao što su organzacije civiljnog društva, sindikati, naučna zajednica, manjine, žene itd.

Edukujemo političke aktere o zelenoj političkoj ideji i pronalazimo načine da se ona primeni u Srbiji.

Komentari i predlozi na Polazne osnove za izrad…

January 13, 2021
Polazeći od prava građanki i građana na zdravu i očuvanu životnu sredinu, zajedničkog cilja da Srbija bude klimatski neutralna država u kojoj se en…

Podrška mreže “Pošumimo Vojvodinu” …

June 11, 2020
Podrška proglasu “Naša voda, naše šume, naš vazduh – naša životna sredina” stiže sa svih strana. Danas je proglas podržala mreža 23 udruženja i pok…

Proglas protesta „Naša voda, naš vazduh, naše š…

June 9, 2020
Zaštita životne sredine je u Srbiji na marginama javnih politika i društvenog života. Dugotrajan nemar, bezakonje i neodgovornost nosilaca javnih f…

Tri plemena političke ekologije

June 8, 2020
Autor: Pierre Charbonnier Photo: Edward Jenner Kolektivni odnos čovječanstva s prirodom uvijek je osiguravao političkoj ekologiji materijalnu…

Ekološki pokreti Balkana na Balkan Trafik festi…

April 17, 2020
Zaštita životne sredine i borba za zajednička dobra polako postaju centar građanskog angažmana i aktivizma širom Zapadnog Balkana. Mnoštvo lokalnih…