Tag: pravo na vodu

Komentari i predlozi na Polazne osnove za izradu novog Zakona o obnovljivim izvorima energije

Polazeći od prava građanki i građana na zdravu i očuvanu životnu sredinu, zajedničkog cilja da Srbija bude klimatski neutralna država u kojoj se energija proizvodi na pravedan, savremen i održiv način, uzimajući u obzir i socijalne, ekonomske i ekološke principe, ali i polazeći od  navoda iskazanih u Polaznim osnovama, da novi Zakon treba da bude usklađen sa nizom propisa i standarda EU koje je Srbija prihvatila, inicijativa Pravo na vodu i organizacija za političku ekologiju Polekol uputila je Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije set predloga i komentara. U čak 23 predloga,...

demokratizacija i učešće javnosti, polekol, pravo na vodu, zelene politike, žene za prirodu i životnu sredinu

Prirodne vrednosti Kraljeva, Goča i Golije na kocki

Inicijativa Pravo na vodu održala je 21. decembra predavanje i diskusiju pod nazivom “Kockanje sa prirodom nema dobitnika – Kraljevo, Goč, Golija i MHE” na temu zaštite prirode u ovom regionu, sa osvrtom na štetni uticaj derivacionih mini hidroelektrana. Na kraju teksta pogledajte snimak celog događaja. U događaju su učestvovali stručnjaci i aktivisti iz oblasti zaštite prirode: Milan Ružić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, profesor Predrag Simonović sa Biološkog fakultet Univerziteta u Beogradu, Bojana Minović, aktivistkinja inicijative Sačuvajmo planinske reke...

demokratizacija i učešće javnosti, polekol, pravo na vodu, zelene politike, žene za prirodu i životnu sredinu

Kockanje sa prirodom nema dobitnika: Kraljevo, Goč, Golija i MHE

Inicijativa Pravo na vodu poziva vas na predavanje i diskusiju na temu zaštite prirode u okolini Kraljeva, Goča i Golije, sa osvrtom na poguban uticaj malih hidoelektrana. Događaj počinje u 18 časova u ponedeljak 21. decembra i organizuje se u okviru međunarodne kampanje Spasimo plavo srce Evrope. Prijave se vrše na sledećem linku: https://us02web.zoom.us/…/tZwtf…Ugledni stručnjaci u oblasti zaštite prirode i posvećeni aktivisti pokušaće da nam približe prirodne vrednosti Kraljevačkog regiona i objasne šta je sve „na kocki“ ako se izgrade sve 52 mini hidrocentrale koje se nalaze...

demokratizacija i učešće javnosti, polekol, pravo na vodu, zelene politike, žene za prirodu i životnu sredinu

Poništiti nezakonite procedure izrade planskih dokumenata

Juče je građanima uskraćeno pravo da učestvuju u donošenju odluke o urbanizaciji Makiškog polja, najvažnijeg beogradskog vodoizvorišta. Na sličan način se građanima širom Srbije uskraćuje pravo učešća u donošenju brojnih odluka koje utiču na njihove živote. Neophodno je poništavanje svih (ranih) javnih uvida, javnih sednica i javnih rasprava održanih tokom vanredne situacije, mimo zakonskog okvira Republike Srbije Tokom trajanja epidemije u Srbiji, u nekoliko navrata smo ukazivali na nezakonitost sprovođenja (ranih) javnih uvida i javnih sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda...

demokratizacija i učešće javnosti, polekol, pravo na vodu, zelene politike, žene za prirodu i životnu sredinu

Zahtev za obustavljanje svih postupaka javnog uvida u planske akte i procene uticaja na životnu sredinu, do ukidanja vanredne situacije

U situaciji pogoršane epidemiološke situacije, kada je broj potvrđenih slučajeva zaraze bolešću COVID-19 gotovo 8000 u poslednja 24 sata, i kada je hospitalizovano više od 7000 ljudi, nije moguće sprovoditi javne konsultacije i omogućiti učešće javnosti u procesu donošenja odluka. Zahtevamo od Vlade Republike Srbije, nadležnih ministarstava, grada Beograda i drugih jedinica lokalne samouprave da, bez odlaganja, obustave sve postupke javnog uvida u planske akte i sve postupke procene uticaja na životnu sredinu, do ukidanja vanredne situacije.  U uslovima vanredne situacije, kada...

demokratizacija i učešće javnosti, polekol, pravo na vodu, zelene politike, žene za prirodu i životnu sredinu

Najveće vodoizvorište Beograda, Makiško polje, u opasnosti

Grupa organizacija civilnog društva i stručnjaci upozoravaju da je budućnost prostora na kojem se nalazi najveće vodoizvorište Beograda, Makiško polje, u opasnosti. Bez prethodne diskusije uz kršenja zakona i propisa, planira se urbanizacija ovog prostora. Naime, u toku je javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije dela Makiškog polja, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu. Budućnost prostora na kojem se nalazi najveće vodoizvorište iz kojeg se vodom snabdevaju domaćinstva glavnog grada planira se bez prethodne diskusije o razvoju ovog područja koje je od...

Beograd, demokratizacija i učešće javnosti, Makiško polje, polekol, pravo na vodu, vodoizvorište, zelene politike, žene za prirodu i životnu sredinu