Tag: žene za prirodu i životnu sredinu

Podrška mreže “Pošumimo Vojvodinu” proglasu “Naše reke, naše šume, naš vazduh – naša životna sredina”

Podrška proglasu “Naša voda, naše šume, naš vazduh – naša životna sredina” stiže sa svih strana. Danas je proglas podržala mreža 23 udruženja i pokreta pod nazivom “Pošumimo Vojvodinu”, Prenosimo njihovu poruku u celosti: “Mreža „Pošumimo Vojvodinu“ prihvata i bezrezervno podržava zahteve proglasa udruženja građana i građanskih pokreta, pod nazivom „Naša voda, naš vazduh, naše šume – naša životna sredina“. Kao aktivna ekološka udruženja i pokreti, imamo neposredna iskustva o višedecenijskom zanemarivanju životne sredine, u korist kratkoročnih, ekonomskih...

demokratizacija i učešće javnosti, polekol, pravo na vodu, zelene politike, žene za prirodu i životnu sredinu

Proglas protesta „Naša voda, naš vazduh, naše šume – naša životna sredina“

Zaštita životne sredine je u Srbiji na marginama javnih politika i društvenog života. Dugotrajan nemar, bezakonje i neodgovornost nosilaca javnih funkcija na svim nivoima, doveli su nas do toga da je naša zemlja jedna od najzagađenijih u Evropi. Po podacima Fiskalnog saveta, po stanju u životnoj sredini značajno zaostajemo čak u odnosu na države srednje i istočne Evrope, sa kojima smo do skoro mogli da se poredimo. Javnu kanalizaciju koristi samo 62% stanovništva, dok više od 3 miliona ljudi još uvek koristi septičke jame. Nedostaje oko 10.400 kilometara kanalizacione mreže. Prečišćava se...

demokratizacija i učešće javnosti, polekol, pravo na vodu, proglas, protest, šume, vazduh, voda, zelene politike, žene za prirodu i životnu sredinu

Ekološki pokreti Balkana na Balkan Trafik festivalu

Zaštita životne sredine i borba za zajednička dobra polako postaju centar građanskog angažmana i aktivizma širom Zapadnog Balkana. Mnoštvo lokalnih pokreta bori se za očuvanje životne sredine i ekološku pravdu usred ogromnih ekoloških pretnji poput alarmantnog porasta zagađenja vazduha, devastacije reka masovnom gradnjom hidroelektrana, uništavanja gradskog zelenila. Neke zemlje zapadnog Balkana beleže najviši stepen respiratornih bolesti u Evropi – pandemija Covid19 je samo pogoršala situaciju. Političari i donosioci odluka u regionu često ćute i nemaju adekvatne odgovore na ova pitanja,...

Balkan Trafik, demokratizacija i učešće javnosti, ekološki pokreti, polekol, pravo na vodu, zelene politike, žene za prirodu i životnu sredinu