Žene za prirodu i životnu sredinu

Piše se voda, a čita se demokratija

Program Žene za prirodu i životnu sredinu

Polekol se zalaže za rodnu ravnopravnost unutar grupa i organizacija koje se bave životnom sredinom. Radimo na tome da žene dobiju jednako pravo glasa unutar struktura ekoloških organizacija i jednaku vidljivost u javnosti.

Podižemo kapacitete žena putem umrežavanja i udruživanja, edukativnih programa i personalizovanom podrškom.

Želimo da proširimo i poboljšamo ulogu žena u borbi za životnu sredinu kako bi se ekološko pitanje rešavalo iz rodne perspekive i napravimo most između ekologije i drugih oblasti zaštite ljudskih prava.

“Ekofeminizam treba i dalje jačati na Balkanu” …

June 21, 2022
Aktivistkinje iz regiona Mirishahe Sila, Nataša Gligorijević, Nina Pantović i Gresa Hasa su tokom okruglog stola u organizaciji Prizma Medium nagla…

Novi godišnjak: Godinu dana dobre priče!

June 12, 2022
Veliko nam je zadovoljstvo što možemo da Vam predstavimo godišnjak organizacije za političku ekologiju Polekol – “Godinu dana dobre priče”. Sve što…

Festival ženskog prijateljstva u Tutinu: Žene u…

May 23, 2022
Mreža žena za prirodu tokom maja gostovala je u Tutinu na Festivalu ženskog prijateljstva u organizaciji Impuls Tutin. Na panelu posvećenom aktiviz…

“Solidarne žene – od pobune do promene” &…

March 17, 2022
U prelepoj prirodi sela Topli Do na Staroj planini, jednom od centara borbe za zaštitu planinskih reka, održan je treći sastanak mreže žena za zašt…

I razum i osećajnost – Ko su žene u ekološkom p…

March 8, 2022
Zaštita životne sredine je, nakon dugog stajanja na marginama politika, za samo nekoliko godina postala inspiracija za aktivizam i borbu za ono što…

SOLIDARNE i POBUNJENE! Marš za ženska prava, so…

March 7, 2022
Osmi mart je dan kada ustajemo zajedno i pridružujemo se naporima i pobedama hrabrih žena koje već 111 godina te borbe vode na ovim prostorima. Ip…