Žene za prirodu i životnu sredinu

Piše se voda, a čita se demokratija

Program Žene za prirodu i životnu sredinu

Polekol se zalaže za rodnu ravnopravnost unutar grupa i organizacija koje se bave životnom sredinom. Radimo na tome da žene dobiju jednako pravo glasa unutar struktura ekoloških organizacija i jednaku vidljivost u javnosti.

Podižemo kapacitete žena putem umrežavanja i udruživanja, edukativnih programa i personalizovanom podrškom.

Želimo da proširimo i poboljšamo ulogu žena u borbi za životnu sredinu kako bi se ekološko pitanje rešavalo iz rodne perspekive i napravimo most između ekologije i drugih oblasti zaštite ljudskih prava.

Poziv na panel: “Žene, priroda i poljopri…

June 16, 2023
Žene, priroda i poljoprivreda u Srbiji: Uticaj klimatskih promena na život na selu, 23. jun 2023. godine, Knić, Ekološki informativni centar “Jezer…

Podrška ekološkog pokreta skupu protiv nasilja

May 26, 2023
Mi, ekološki pokreti i organizacije Srbije bićemo ove subote na mirnom građanskom protestu protiv nasilja. Priroda i društvo su neraskidivo povezan…

Razbistrivanje: Žene u prvim redovima ekološke …

September 6, 2022
Prvi panel konferencije Razbistrivanje bio je posvećen solidarnosti i jačanju ženskog glasa u očuvanju za odgovorno i pravedno upravljanje prirodni…

UdruŽene – strip o aktivizmu žena u život…

September 1, 2022
Pred vama je publikacija u formi stripa koji govori o putu, borbi i poziciji aktivistkinja za životnu sredinu u Srbiji, a koji je organizacija za p…

Najava: Razbistrivanje – Clear Up

August 18, 2022
/English below Vreme je da zajedno razbistrimo mutne vode zagađenja i privatizacije vodnih dobara! Organizacija za političku ekologiju Poleko…

Mreža žena za zaštitu prirode u Novom Sadu: Pod…

July 7, 2022
Danas smo bili sa Mrežom žena za zaštitu prirode u Novom Sadu kako bismo pružili podršku Dragani Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške gore kojoj …