Pravo na vodu

Piše se voda, a čita se demokratija

Kategorija Pravo na vodu

Ko smo mi?

Pravo na vodu je inicijativa otvorenog članstva koja se zalaže za zaštitu vodnih dobara i zagovara ljudsko pravo na vodu. Zalažemo se za potpunu obustavu izgradnje malih hidroelektrana u Srbiji. Želimo da Srbija primeni integralni pristup u upravljanju vodama. Podižemo svest i stvaramo prostor za diskusiju o otpadnim vodama. Zahtevamo veći stepen de fakto zaštite obala od gradnje i uzurpacije. Tražimo održivo korišćenje lekovitih i pitkih voda koje moraju biti javno dobro

Svetski dan reka: Plavo srce Kraljeva – Reke sp…

September 29, 2020
​Inicijativa Pravo na vodu, organizacija za političku ekologiju Polekol sa prijateljima iz grupe Sačuvajmo planinske reke Kraljeva organizovali su …

Diskusija “Pravo na vodu: Voda, demokrati…

September 29, 2020
Organizacija za političku ekologiju PolEkol u okviru inicijative Pravo na vodu i projekta Voda, demokratija i pravedna energetska tranzicija organi…

Svetski dan reka: Plavo srce Kraljeva

September 22, 2020
Svetski dan reka u Srbiji obeležava se filmom „Plavo srce”, nastupom grupe Stereo banana i aktivističkom tribinom! 

Rakita nije sama, reke ima ko da brani!

August 17, 2020
Ove subote oko 600 aktivista i aktivistkinja okupilo se u malom planinskom selu Rakita na jugoistoku Srbije i uspelo da onesposobi cevovod ozloglaš…

Pravo na vodu poziva Ministarstvo da naloži ukl…

August 11, 2020
Inicijativa “Pravo na vodu” poziva Vladu Republike Srbije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da postupi po rešenju Ministar…

Konferencija: Spasimo plavo srce Kraljeva

June 23, 2020
Na teritoriji Kraljeva nalaze se reke i potoci izuzetne lepote i važnosti za očuvanje biodiverziteta Srbije i cele Evrope. Nažalost, na istim vodot…